Kontakt

SASME Kultura s.r.o.
Tušimice 26, Kadaň 432 01
IČ: 039 49 869 / DIČ: CZ03949869

Doručovací adresa:
Čsl. armády 34, Kadaň 432 01
sekretariat@sasme.cz
+ 420 474 344 445

Jiří KNOP
produkce, dramaturgie
knopjiri@rockfest.cz
+ 420 775 719 467

Jana VESELÁ
produkce, catering
vesela@sasme.cz
+ 420 730 897 182

Luboš ŠAMONIL
finance, partneři
samonil@sasme.cz
+ 420 603 204 080

Nikola WICHEROVÁ
stánkaři Vysmáté léto
knop@sasme.cz
+ 420 730 897 181

Romana THEINERT
smlouvy, objednávky
sekretariat@sasme.cz
+ 420 605 526 267

Jiří SMEJKAL
elektro Vysmáté léto
smejkal@sasme.cz
+ 420 604 272 648